Domů
Statut ceny
Aktuality
Doprovodný program
Kontakt

Veranstalter / Ogranizuje:

Gefördert durch / za podpory:

Doprovodný program Ceny Pavla Kouteckého ~ ELBE DOCK/
Begleitprogramm des Pavel-Koutecky-Filmpreises

11.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PROJEKCE PROBÍHAJÍ VE SMYČČCE OD 11.00 DO 17.00, PŘESNÝ ROZPIS BUDE UVEDEN U KONTEJNERU

Find Fix Finish

Německo, 2017, 19 minut. Režie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish se ponoří do příběhů tří amerických pilotů dronů, které odhalují tajné operační strategie praktikováne vládou USA.

Find Fix Finish

Deutschland, 2017, 19 Minuten. Regie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish taucht in die Geschichten von drei US-Drohnenpiloten ein, die nüchtern militärische Routine beschreiben, aber auch über die Beziehung zu ihren Opfern berichten, die sie tage-, manchmal monatelang beobachten.

Imbiss

Německo, 2016, 13 minut. Režie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Dokumentární film Imbiss (Snack Bar) vypráví příběh řecké rodiny, která provozuje na řeckém ostrově Lesbos prosperující snack bar. Jejich nejlepšími zákazníky jsou uprchlíci z válkou zmítaných oblastí Blízkého východu.

Imbiss

Deutschland, 2016, 13 Minuten. Regie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Der Dokumentarfilm Imbiss erzählt von einer griechischen Familie, die auf der Insel Lesbos einen florierenden Kiosk betreibt. Ihre einzigen Kunden: gerade angekommene Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des mittleren Osten.

Brocken – ženská věznice v Hoheneck

Německo, 2016, 7 minut. Režie: Volker Schlecht. 


Prostřednictvím rozhovorů s bývalými vězenkyněmi přibližuje tento animovaný dokument nejznámější ženskou věznici ve východním Německu. Film o politickém uvěznění a nucené práci.

Kaputt – Brocken

Deutschland, 2016, 7 Minuten. Regie: Volker Schlecht.


Dieser animierter Dokumentarfilm zeichnet durch Interviews mit ehemaligen Häftlingen das berühmteste Frauengefängnis Ostdeutschlands. Ein Film über politische Gefangenschaft und Zwangsarbeit.

Pan a paní Müllerovi

Německo, 2016, 15 minut. Režie: Dominique Klein.


Müllerovi jsou spolu již 45 let. Ačkoli pan Müller je kvadruplegik, který přišel o schopnost mluvit a pohybovat se před téměř 18 lety, on a jeho žena neztratili nadšení pro společné rozmluvy. Pomocí mrknutí živě komunikují a dokazují, že opravdoví milenci vždy najdou společný jazyk.

Herr und Frau Műller

Deutschland, 2016, 15 Minuten. Regie: Dominique Klein.


Seit er vor 18 Jahren einen Schlaganfall mit der Folgediagnose Locked-in-Syndrom erlitt, kann Herr Müller nicht mehr sprechen. Nur noch ein Lid und einen Daumen kann er bewegen. Durch Augenzeichen führen er und seine Frau dennoch rege Unterhaltungen und beweisen, dass wahre Liebe immer eine gemeinsame Sprache findet.

Frankfurter str. 99 A

Německo, 2016, 5 minut. Režie: Evgenia Gostrer.


Výtvarně působivý animovaný dokument. Popelářův běžný den. A kočka, potulující se ulicemi města.  Setkání o polední přestávce.

Frankfurter str. 99 A

Deutschland, 2016, 5 Minuten. Regie: Evgenia Gostrer.


Ein Müllmann bei seiner Arbeit. Eine schwarze Katze. Eine Begegnung während der Mittagspause. Nach einer wahren Geschichte.

Apollo 11 ½

Německo, 2016, 6 minut. Režie: Olaf Held.


21. července 1969 se v některých částech USA objevily podivné jevy a mnoho Američanů se zbláznilo. Tento dokument se snaží zjistit, co se opravdu stalo.

Apollo 11 ½

Deutschland, 2016, 6 Minuten. Regie: Olaf Held.


Ja, wir wissen von den Fotos. Wissenschaftler haben sie auf der Suche nach den amerikanischen Fahnen gemacht, die von den sechs bemannten Weltraummissionen auf dem Mond aufgestellt wurden. Die Aufnahmen zeigen, dass fünf der Fahnen noch an Ort und Stelle sind. Nur die Fahne von Apollo 11 scheint sich bewegt zu haben.

14.00

Lodní kontejner u vody

Výstava: Botanicum – Rostliny jsou všude

VÝSTAVA OTEVŘENA OD 14.00 DO 20.00

To nejlepší z české ilustrátorské scény v jednom ELBE DOCK kontejneru a site-specific instalace na téma Botanicum. Rostliny jsou všude. Porozumět rostlinné diverzitě je klíčové, pokud chceme na Zemi zachovat všechny formy života, včetně nás samotných. Rostliny vytvářejí a regulují vzduch, který dýcháme, poskytují nám potravu, léky, látky, ze kterých si šijeme oblečení, a materiál, z něhož stavíme domy. Jaká je místní rostlinná diverzita a rozmanitost, kterou kolem sebe můžeme dnes pozorovat?

V pátek 18. května v 17-20 hodin zde proběhne speciální program pro všechny, kteří chtějí ochutnat jedlé plevele a květy. Čeká nás zážitková vycházka za jedlými rostlinami a workshop s ilustrátory. Piknik v trávě a u řeky Labe!

Střekovské nábřeží vedle mostu Edvarda Beneše

Schiffscontainer ELBE DOCK

Ausstellung: Botanicum – Pflanzen gibt es überall

Das Beste von der tschechischen Illustratorenszene in einem ELBE DOCK Container und eine Site Specific Installation zum Thema Botanicum. Pflanzen gibt es überall. Die Pflanzenvielfalt zu verstehen ist entscheidend, wenn wir auf der Erde alle Lebensformen erhalten wollen, einschließlich uns selbst. Pflanzen erzeugen und regeln die Luft, die wir atmen, geben uns Nahrung, Medikamente, Stoffe, aus denen wir Bekleidung nähen, und Werkstoffe, aus denen wir Häuser bauen. Wie steht es um die örtliche Pflanzendiversität und -vielfalt, die wir heute rings um uns beobachten können?

Am Freitag, den 18. Mai um 17-20 Uhr wird hier ein Spezialprogramm für alle gegeben, die essbare Unkräuter und Blüten probieren möchten. Es erwarten Sie ein Erlebnisspaziergang mit essbaren Pflanzen und ein Workshop mit den Illustratoren. Picknick im Gras an der Elbe!

Am Wasser (Střekovské nábřeží - Edvard Beneš Brücke)

18.00

Lodní kontejner u Hraničáře

18.00-20.00


Audiovizuální instalace: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1.ročník, MgA, Ateliér Fotografie, FUD, UJEP

Audiovizuální instalace představuje tok časoprostoru a tok dat jako dva propojené fenomény, které spolu korespondují. Autorka vychází z konkrétního genia loci ústeckých zdymadel na řece Labi, kdy pro zprostředkování prožitku využívá dat pořízených na daném místě a používá je pro nové multimediální výstupy. Překladem pořízených dat tak vzniká paralelní časoprostor pouze zprostředkovaný jinou „řečí“.

Audiovisuelle Installation: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1. Jahrgang, MgA, Atelier Fotografie, Fakultät für Kunst- und Design der Universität Ústí

Die audiovisuelle Installation stellt den Fluss der Raumzeit als zwei gegenseitig verknüpfte Phänomene vor, die miteinander korrespondieren. Die Autorin geht vom konkreten Genius loci des Stauwehrs an der Elbe in Ústi aus, wobei sie zur Vermittlung des Erlebnisses an Ort und Stelle gesammelte Daten nutzt und diese für neue multimediale Outputs verwendet. Durch Übersetzung der neu erfassten Daten entsteht so eine parallele Raumzeit, die nur durch eine andere „Sprache“ vermittelt wird.

20.30

Letní kino Forum

Německo, 2011, 90 minut. Režie: Marten Persiel.

Jak jde dohromady tesilové východní Německo a rozevlátí příznivci skateboardingu? Absurditu situace podtrhuje formální stránka punkové pohádky o partě skejťáků z NDR, natočené filmovou kamerou Super 8.

This Ain’t California
Deutschland, 2011, 90 Minuten. Regie: Marten Persiel.

Wie passen das Dederon-Ostdeutschland und herumwirbelnde Skateboardfans zusammen? Die Absurdität der Situation wird unterstrichen durch die formelle Seite des Punk-Märchens über eine Skater-Clique aus der DDR, gedreht mit einer Super 8 Filmkamera.

Kostelní náměstí

22.00

Hraničář

„Potkali jsme se, pracovali jsme a pili spolu, udělali jsme spolu spoustu hrozných věcí. A mezitím jsme založili cosi jako kapelu. Jeden stojí za mikrofonem a ten druhý dělá všechno ostatní. Dojemné písně, láska na každém kroku, syntetizátory.“

„Wir trafen uns, arbeiteten und tranken gemeinsam, wir machten eine Menge schrecklicher Dinge. Und zwischendurch gründeten wir so etwas wie eine Band. Der eine steht hinter dem Mikrofon und der andere macht alles andere. Ergreifende Lieder, Liebe auf jedem Schritt, Synthesizer.“

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PROJEKCE PROBÍHAJÍ VE SMYČČCE OD 10.00 DO 20.00, PŘESNÝ ROZPIS BUDE UVEDEN U KONTEJNERU

Find Fix Finish

Německo, 2017, 19 minut. Režie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish se ponoří do příběhů tří amerických pilotů dronů, které odhalují tajné operační strategie praktikováne vládou USA.

Find Fix Finish

Deutschland, 2017, 19 Minuten. Regie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish taucht in die Geschichten von drei US-Drohnenpiloten ein, die nüchtern militärische Routine beschreiben, aber auch über die Beziehung zu ihren Opfern berichten, die sie tage-, manchmal monatelang beobachten.

Imbiss

Německo, 2016, 13 minut. Režie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Dokumentární film Imbiss (Snack Bar) vypráví příběh řecké rodiny, která provozuje na řeckém ostrově Lesbos prosperující snack bar. Jejich nejlepšími zákazníky jsou uprchlíci z válkou zmítaných oblastí Blízkého východu.

Imbiss

Deutschland, 2016, 13 Minuten. Regie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Der Dokumentarfilm Imbiss erzählt von einer griechischen Familie, die auf der Insel Lesbos einen florierenden Kiosk betreibt. Ihre einzigen Kunden: gerade angekommene Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des mittleren Osten.

Brocken – ženská věznice v Hoheneck

Německo, 2016, 7 minut. Režie: Volker Schlecht. 


Prostřednictvím rozhovorů s bývalými vězenkyněmi přibližuje tento animovaný dokument nejznámější ženskou věznici ve východním Německu. Film o politickém uvěznění a nucené práci.

Kaputt – Brocken

Deutschland, 2016, 7 Minuten. Regie: Volker Schlecht.


Dieser animierter Dokumentarfilm zeichnet durch Interviews mit ehemaligen Häftlingen das berühmteste Frauengefängnis Ostdeutschlands. Ein Film über politische Gefangenschaft und Zwangsarbeit.

Pan a paní Müllerovi

Německo, 2016, 15 minut. Režie: Dominique Klein.


Müllerovi jsou spolu již 45 let. Ačkoli pan Müller je kvadruplegik, který přišel o schopnost mluvit a pohybovat se před téměř 18 lety, on a jeho žena neztratili nadšení pro společné rozmluvy. Pomocí mrknutí živě komunikují a dokazují, že opravdoví milenci vždy najdou společný jazyk.

Herr und Frau Műller

Deutschland, 2016, 15 Minuten. Regie: Dominique Klein.


Seit er vor 18 Jahren einen Schlaganfall mit der Folgediagnose Locked-in-Syndrom erlitt, kann Herr Müller nicht mehr sprechen. Nur noch ein Lid und einen Daumen kann er bewegen. Durch Augenzeichen führen er und seine Frau dennoch rege Unterhaltungen und beweisen, dass wahre Liebe immer eine gemeinsame Sprache findet.

Frankfurter str. 99 A

Německo, 2016, 5 minut. Režie: Evgenia Gostrer.


Výtvarně působivý animovaný dokument. Popelářův běžný den. A kočka, potulující se ulicemi města.  Setkání o polední přestávce.

Frankfurter str. 99 A

Deutschland, 2016, 5 Minuten. Regie: Evgenia Gostrer.


Ein Müllmann bei seiner Arbeit. Eine schwarze Katze. Eine Begegnung während der Mittagspause. Nach einer wahren Geschichte.

Apollo 11 ½

Německo, 2016, 6 minut. Režie: Olaf Held.


21. července 1969 se v některých částech USA objevily podivné jevy a mnoho Američanů se zbláznilo. Tento dokument se snaží zjistit, co se opravdu stalo.

Apollo 11 ½

Deutschland, 2016, 6 Minuten. Regie: Olaf Held.


Ja, wir wissen von den Fotos. Wissenschaftler haben sie auf der Suche nach den amerikanischen Fahnen gemacht, die von den sechs bemannten Weltraummissionen auf dem Mond aufgestellt wurden. Die Aufnahmen zeigen, dass fünf der Fahnen noch an Ort und Stelle sind. Nur die Fahne von Apollo 11 scheint sich bewegt zu haben.

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PŘESNÝ ROZPIS INSTALACE NALEZNETE NA MÍSTĚ, KONTEJNER JE OTEVŘEN OD 10.00 DO 20.00


Audiovizuální instalace: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1.ročník, MgA, Ateliér Fotografie, FUD, UJEP

Audiovizuální instalace představuje tok časoprostoru a tok dat jako dva propojené fenomény, které spolu korespondují. Autorka vychází z konkrétního genia loci ústeckých zdymadel na řece Labi, kdy pro zprostředkování prožitku využívá dat pořízených na daném místě a používá je pro nové multimediální výstupy. Překladem pořízených dat tak vzniká paralelní časoprostor pouze zprostředkovaný jinou „řečí“.

Audiovisuelle Installation: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1. Jahrgang, MgA, Atelier Fotografie, Fakultät für Kunst- und Design der Universität Ústí

Die audiovisuelle Installation stellt den Fluss der Raumzeit als zwei gegenseitig verknüpfte Phänomene vor, die miteinander korrespondieren. Die Autorin geht vom konkreten Genius loci des Stauwehrs an der Elbe in Ústi aus, wobei sie zur Vermittlung des Erlebnisses an Ort und Stelle gesammelte Daten nutzt und diese für neue multimediale Outputs verwendet. Durch Übersetzung der neu erfassten Daten entsteht so eine parallele Raumzeit, die nur durch eine andere „Sprache“ vermittelt wird.

14.00

Lodní kontejner u vody

Výstava: Botanicum – Rostliny jsou všude

VÝSTAVA OTEVŘENA OD 14.00 DO 20.00

To nejlepší z české ilustrátorské scény v jednom ELBE DOCK kontejneru a site-specific instalace na téma Botanicum. Rostliny jsou všude. Porozumět rostlinné diverzitě je klíčové, pokud chceme na Zemi zachovat všechny formy života, včetně nás samotných. Rostliny vytvářejí a regulují vzduch, který dýcháme, poskytují nám potravu, léky, látky, ze kterých si šijeme oblečení, a materiál, z něhož stavíme domy. Jaká je místní rostlinná diverzita a rozmanitost, kterou kolem sebe můžeme dnes pozorovat?

V pátek 18. května v 17-20 hodin zde proběhne speciální program pro všechny, kteří chtějí ochutnat jedlé plevele a květy. Čeká nás zážitková vycházka za jedlými rostlinami a workshop s ilustrátory. Piknik v trávě a u řeky Labe!

Schiffscontainer ELBE DOCK

Ausstellung: Botanicum – Pflanzen gibt es überall

Das Beste von der tschechischen Illustratorenszene in einem ELBE DOCK Container und eine Site Specific Installation zum Thema Botanicum. Pflanzen gibt es überall. Die Pflanzenvielfalt zu verstehen ist entscheidend, wenn wir auf der Erde alle Lebensformen erhalten wollen, einschließlich uns selbst. Pflanzen erzeugen und regeln die Luft, die wir atmen, geben uns Nahrung, Medikamente, Stoffe, aus denen wir Bekleidung nähen, und Werkstoffe, aus denen wir Häuser bauen. Wie steht es um die örtliche Pflanzendiversität und -vielfalt, die wir heute rings um uns beobachten können?

Am Freitag, den 18. Mai um 17-20 Uhr wird hier ein Spezialprogramm für alle gegeben, die essbare Unkräuter und Blüten probieren möchten. Es erwarten Sie ein Erlebnisspaziergang mit essbaren Pflanzen und ein Workshop mit den Illustratoren. Picknick im Gras an der Elbe!

20.30

Letní kino Forum

Česko, 2017, 70 minut. Režie: Apolena Rychlíková.
Téměř pětina Čechů pracuje za částku menší, než je 83 korun na hodinu. Existuje pro ně specifické označení: pracující chudí. Novinářka Saša Uhlová se vydává na různá místa republiky zkoumat špatně placené práce, aby popsala, jaké jsou pracovní podmínky v současném Česku.

The Limits of Work
Tschechien, 2017, 70 Minuten. Regie: Apolena Rychlíková.
Fast ein Fünftel der Tschechen arbeitet für einen niedrigeren Stundenlohn als 83 Kronen. Für sie gibt es eine besondere Bezeichnung: arbeitende Arme. Die Journalistin Saša Uhlová forscht an verschiedenen Orten in Tschechien nach schlecht bezahlter Arbeit, um zu beschreiben, wie die Arbeitsbedingungen im heutigen Tschechien aussehen.

22.00

Hraničář

Wim Dehaen – Ústí OSC
Wim Dehaen je chemik, umělec a zakládající člen labelu Genot Centre. Vystoupí s projektem Ústí OSC, který byl vytvořen pro stejnojmenný krátký film Lukáše Janičíka.

Enchanted Lands
Barbora Polcerová alias Enchanted Lands je pražská producentka. Debutové album Feed Goals jí vyšlo u vydavatelství Genot Centre v polovině listopadu 2017. Získala hudební cenu Vinyla za rok 2017 v kategorii Objev roku.

Obelisk of Light + projekce Judita Levitnerová
Obelisk of Light je projekt Jana Kašpara, ve kterém testuje možnosti digitálně procesovaného zvuku. Nedílnou součástí hudebního vystoupení je live projekce Judity Levitnerové.

Wim Dehaen – Ústí OSC
Wim Dehaen ist Chemiker, Künstler und Gründungsmitglied des Labels Genot Centre. Er tritt mit dem Projekt Ústí OSC auf, das für den gleichnamigen Kurzfilm von Lukáš Janičík geschaffen wurde.

Enchanted Lands
Barbora Polcerová alias Enchanted Lands ist eine Prager Produzentin. Ihr Debutalbum Feed Goals erschien Mitte November 2017 beim Verlag Genot Centre. Sie gewann den Musikpreis Vinyl für das Jahr 2017 in der Kategorie Entdeckung des Jahres.

Obelisk of Light + Filmvorführung Judita Levitnerová
Obelisk of Light ist ein Projekt von Jan Kašpar, bei dem er die Möglichkeiten von digital prozessiertem Ton testet. Teil des Musikauftritts ist eine Film-Livevorführung von Judita Levitnerová.

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PROJEKCE PROBÍHAJÍ VE SMYČČCE OD 10.00 DO 20.00, PŘESNÝ ROZPIS BUDE UVEDEN U KONTEJNERU

Find Fix Finish

Německo, 2017, 19 minut. Režie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish se ponoří do příběhů tří amerických pilotů dronů, které odhalují tajné operační strategie praktikováne vládou USA.

Find Fix Finish

Deutschland, 2017, 19 Minuten. Regie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish taucht in die Geschichten von drei US-Drohnenpiloten ein, die nüchtern militärische Routine beschreiben, aber auch über die Beziehung zu ihren Opfern berichten, die sie tage-, manchmal monatelang beobachten.

Imbiss

Německo, 2016, 13 minut. Režie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Dokumentární film Imbiss (Snack Bar) vypráví příběh řecké rodiny, která provozuje na řeckém ostrově Lesbos prosperující snack bar. Jejich nejlepšími zákazníky jsou uprchlíci z válkou zmítaných oblastí Blízkého východu.

Imbiss

Deutschland, 2016, 13 Minuten. Regie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Der Dokumentarfilm Imbiss erzählt von einer griechischen Familie, die auf der Insel Lesbos einen florierenden Kiosk betreibt. Ihre einzigen Kunden: gerade angekommene Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des mittleren Osten.

Brocken – ženská věznice v Hoheneck

Německo, 2016, 7 minut. Režie: Volker Schlecht. 


Prostřednictvím rozhovorů s bývalými vězenkyněmi přibližuje tento animovaný dokument nejznámější ženskou věznici ve východním Německu. Film o politickém uvěznění a nucené práci.

Kaputt – Brocken

Deutschland, 2016, 7 Minuten. Regie: Volker Schlecht.


Dieser animierter Dokumentarfilm zeichnet durch Interviews mit ehemaligen Häftlingen das berühmteste Frauengefängnis Ostdeutschlands. Ein Film über politische Gefangenschaft und Zwangsarbeit.

Pan a paní Müllerovi

Německo, 2016, 15 minut. Režie: Dominique Klein.


Müllerovi jsou spolu již 45 let. Ačkoli pan Müller je kvadruplegik, který přišel o schopnost mluvit a pohybovat se před téměř 18 lety, on a jeho žena neztratili nadšení pro společné rozmluvy. Pomocí mrknutí živě komunikují a dokazují, že opravdoví milenci vždy najdou společný jazyk.

Herr und Frau Műller

Deutschland, 2016, 15 Minuten. Regie: Dominique Klein.


Seit er vor 18 Jahren einen Schlaganfall mit der Folgediagnose Locked-in-Syndrom erlitt, kann Herr Müller nicht mehr sprechen. Nur noch ein Lid und einen Daumen kann er bewegen. Durch Augenzeichen führen er und seine Frau dennoch rege Unterhaltungen und beweisen, dass wahre Liebe immer eine gemeinsame Sprache findet.

Frankfurter str. 99 A

Německo, 2016, 5 minut. Režie: Evgenia Gostrer.


Výtvarně působivý animovaný dokument. Popelářův běžný den. A kočka, potulující se ulicemi města.  Setkání o polední přestávce.

Frankfurter str. 99 A

Deutschland, 2016, 5 Minuten. Regie: Evgenia Gostrer.


Ein Müllmann bei seiner Arbeit. Eine schwarze Katze. Eine Begegnung während der Mittagspause. Nach einer wahren Geschichte.

Apollo 11 ½

Německo, 2016, 6 minut. Režie: Olaf Held.


21. července 1969 se v některých částech USA objevily podivné jevy a mnoho Američanů se zbláznilo. Tento dokument se snaží zjistit, co se opravdu stalo.

Apollo 11 ½

Deutschland, 2016, 6 Minuten. Regie: Olaf Held.


Ja, wir wissen von den Fotos. Wissenschaftler haben sie auf der Suche nach den amerikanischen Fahnen gemacht, die von den sechs bemannten Weltraummissionen auf dem Mond aufgestellt wurden. Die Aufnahmen zeigen, dass fünf der Fahnen noch an Ort und Stelle sind. Nur die Fahne von Apollo 11 scheint sich bewegt zu haben.

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PŘESNÝ ROZPIS INSTALACE NALEZNETE NA MÍSTĚ, KONTEJNER JE OTEVŘEN OD 10.00 DO 20.00


Audiovizuální instalace: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1.ročník, MgA, Ateliér Fotografie, FUD, UJEP

Audiovizuální instalace představuje tok časoprostoru a tok dat jako dva propojené fenomény, které spolu korespondují. Autorka vychází z konkrétního genia loci ústeckých zdymadel na řece Labi, kdy pro zprostředkování prožitku využívá dat pořízených na daném místě a používá je pro nové multimediální výstupy. Překladem pořízených dat tak vzniká paralelní časoprostor pouze zprostředkovaný jinou „řečí“.

Audiovisuelle Installation: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1. Jahrgang, MgA, Atelier Fotografie, Fakultät für Kunst- und Design der Universität Ústí

Die audiovisuelle Installation stellt den Fluss der Raumzeit als zwei gegenseitig verknüpfte Phänomene vor, die miteinander korrespondieren. Die Autorin geht vom konkreten Genius loci des Stauwehrs an der Elbe in Ústi aus, wobei sie zur Vermittlung des Erlebnisses an Ort und Stelle gesammelte Daten nutzt und diese für neue multimediale Outputs verwendet. Durch Übersetzung der neu erfassten Daten entsteht so eine parallele Raumzeit, die nur durch eine andere „Sprache“ vermittelt wird.

14.00

Lodní kontejner u vody

Výstava: Botanicum – Rostliny jsou všude

VÝSTAVA OTEVŘENA OD 14.00 DO 20.00

To nejlepší z české ilustrátorské scény v jednom ELBE DOCK kontejneru a site-specific instalace na téma Botanicum. Rostliny jsou všude. Porozumět rostlinné diverzitě je klíčové, pokud chceme na Zemi zachovat všechny formy života, včetně nás samotných. Rostliny vytvářejí a regulují vzduch, který dýcháme, poskytují nám potravu, léky, látky, ze kterých si šijeme oblečení, a materiál, z něhož stavíme domy. Jaká je místní rostlinná diverzita a rozmanitost, kterou kolem sebe můžeme dnes pozorovat?

V pátek 18. května v 17-20 hodin zde proběhne speciální program pro všechny, kteří chtějí ochutnat jedlé plevele a květy. Čeká nás zážitková vycházka za jedlými rostlinami a workshop s ilustrátory. Piknik v trávě a u řeky Labe!

Schiffscontainer ELBE DOCK

Ausstellung: Botanicum – Pflanzen gibt es überall

Das Beste von der tschechischen Illustratorenszene in einem ELBE DOCK Container und eine Site Specific Installation zum Thema Botanicum. Pflanzen gibt es überall. Die Pflanzenvielfalt zu verstehen ist entscheidend, wenn wir auf der Erde alle Lebensformen erhalten wollen, einschließlich uns selbst. Pflanzen erzeugen und regeln die Luft, die wir atmen, geben uns Nahrung, Medikamente, Stoffe, aus denen wir Bekleidung nähen, und Werkstoffe, aus denen wir Häuser bauen. Wie steht es um die örtliche Pflanzendiversität und -vielfalt, die wir heute rings um uns beobachten können?

Am Freitag, den 18. Mai um 17-20 Uhr wird hier ein Spezialprogramm für alle gegeben, die essbare Unkräuter und Blüten probieren möchten. Es erwarten Sie ein Erlebnisspaziergang mit essbaren Pflanzen und ein Workshop mit den Illustratoren. Picknick im Gras an der Elbe!

20.30

Letní kino Forum

USA, Česko, Kanada, 2018, 73 minut. Režie: Ondřej Hudeček.
Nejoblíbenější dokumentární film roku 2018 získal 96 % na ČSFD. Inspirativní příběh hokejového turnaje v Naganu v roce 1998, kde Česká republika vyhrála historické zlato, vznikl v produkci Five Rings Films stanice Olympic Channel. Režisér Ondřej Hudeček přibližuje tento “Turnaj století”, od kterého letos uplynulo dvacet let, skrze vzpomínky těch nejlepších hokejistů světa jako je Jaromír Jágr nebo Dominik Hašek.

The Nagano Tapes
USA, Tschechien, Kanada, 2018, 73 Minuten. Regie: Ondřej Hudeček.
Der beliebteste Dokumentarfilm des Jahres 2018 erhielt 96 % in der Tschechisch-Slowakischen Filmdatenbank (ČSFD). Die inspirative Geschichte des Eishockeyturniers der Olympischen Spiele 1998 in Nagano, wo Tschechien historisches Gold errang, entstand in der Produktion von Five Rings Films der Station Olympic Channel. Regisseur Ondřej Hudeček bringt uns dieses “Jahrhundertturnier” näher, das nun zwanzig Jahre zurückliegt, und zwar in den Erinnerungen der besten Eishockeyspieler der Welt, wie Jaromír Jágr oder Dominik Hašek.

22.00

Hraničář

LINNÉA
Linnéa Palmestål sídlí v Berlíně, kde je rezidentní DJkou populární party noci TRADE v klubu OHM. LINNÉA momentálně pracuje na svém prvním EP, které vyjde v tomto v roce.

AUCO
Auco jsou členem No Shade kolektivu, který v rámci spolupráce s Acud-Macht-Neu a musicboard-Berlín financuje klubové noci a djský výcvikový program pro ženské/non-binary DJ.

New Magic Media
Má vlastní pořad na Radio Wave, kde se zaměřuje na hudbu, jejíž klubové kořeny jsou stále rozeznatelné, ale jejíž tvůrci přinášejí i silný názorový a umělecký vklad a svoji tvorbu vnímají jako prostředek k sebevyjádření a zároveň jako nástroj komunikace napříč davy.

LINNÉA
Linnéa Palmestål lebt in Berlin, wo sie Residenz-DJ der populären Partynächte TRADE im Night Club OHM ist. LINNÉA arbeitet momentan an ihrer ersten EP, die in diesem Jahr erscheint.

AUCO
Das Auco-Team ist Mitglied des No Shade Teams, das im Rahmen der Zusammenarbeit mit Acud-Macht-Neu und Musicboard Berlin die Klubnächte und ein dj-Trainingsprogramm für Frauen-/Non-Binary DJs finanziert.

New Magic Media
Sie hat eine eigene Sendung im Radio Wave, wo sie sich auf Musik konzentriert, deren Klubwurzeln immer noch erkennbar sind, deren Schöpfer aber auch einen starken Meinungs- und Kunsteinsatz einbringen und ihr Schaffen als Mittel zur Selbstäußerung und zugleich als Kommunikationsinstrument quer durch die Massen sehen.

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PROJEKCE PROBÍHAJÍ VE SMYČČCE OD 10.00 DO 20.00, PŘESNÝ ROZPIS BUDE UVEDEN U KONTEJNERU

Find Fix Finish

Německo, 2017, 19 minut. Režie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish se ponoří do příběhů tří amerických pilotů dronů, které odhalují tajné operační strategie praktikováne vládou USA.

Find Fix Finish

Deutschland, 2017, 19 Minuten. Regie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish taucht in die Geschichten von drei US-Drohnenpiloten ein, die nüchtern militärische Routine beschreiben, aber auch über die Beziehung zu ihren Opfern berichten, die sie tage-, manchmal monatelang beobachten.

Imbiss

Německo, 2016, 13 minut. Režie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Dokumentární film Imbiss (Snack Bar) vypráví příběh řecké rodiny, která provozuje na řeckém ostrově Lesbos prosperující snack bar. Jejich nejlepšími zákazníky jsou uprchlíci z válkou zmítaných oblastí Blízkého východu.

Imbiss

Deutschland, 2016, 13 Minuten. Regie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Der Dokumentarfilm Imbiss erzählt von einer griechischen Familie, die auf der Insel Lesbos einen florierenden Kiosk betreibt. Ihre einzigen Kunden: gerade angekommene Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des mittleren Osten.

Brocken – ženská věznice v Hoheneck

Německo, 2016, 7 minut. Režie: Volker Schlecht. 


Prostřednictvím rozhovorů s bývalými vězenkyněmi přibližuje tento animovaný dokument nejznámější ženskou věznici ve východním Německu. Film o politickém uvěznění a nucené práci.

Kaputt – Brocken

Deutschland, 2016, 7 Minuten. Regie: Volker Schlecht.


Dieser animierter Dokumentarfilm zeichnet durch Interviews mit ehemaligen Häftlingen das berühmteste Frauengefängnis Ostdeutschlands. Ein Film über politische Gefangenschaft und Zwangsarbeit.

Pan a paní Müllerovi

Německo, 2016, 15 minut. Režie: Dominique Klein.


Müllerovi jsou spolu již 45 let. Ačkoli pan Müller je kvadruplegik, který přišel o schopnost mluvit a pohybovat se před téměř 18 lety, on a jeho žena neztratili nadšení pro společné rozmluvy. Pomocí mrknutí živě komunikují a dokazují, že opravdoví milenci vždy najdou společný jazyk.

Herr und Frau Műller

Deutschland, 2016, 15 Minuten. Regie: Dominique Klein.


Seit er vor 18 Jahren einen Schlaganfall mit der Folgediagnose Locked-in-Syndrom erlitt, kann Herr Müller nicht mehr sprechen. Nur noch ein Lid und einen Daumen kann er bewegen. Durch Augenzeichen führen er und seine Frau dennoch rege Unterhaltungen und beweisen, dass wahre Liebe immer eine gemeinsame Sprache findet.

Frankfurter str. 99 A

Německo, 2016, 5 minut. Režie: Evgenia Gostrer.


Výtvarně působivý animovaný dokument. Popelářův běžný den. A kočka, potulující se ulicemi města.  Setkání o polední přestávce.

Frankfurter str. 99 A

Deutschland, 2016, 5 Minuten. Regie: Evgenia Gostrer.


Ein Müllmann bei seiner Arbeit. Eine schwarze Katze. Eine Begegnung während der Mittagspause. Nach einer wahren Geschichte.

Apollo 11 ½

Německo, 2016, 6 minut. Režie: Olaf Held.


21. července 1969 se v některých částech USA objevily podivné jevy a mnoho Američanů se zbláznilo. Tento dokument se snaží zjistit, co se opravdu stalo.

Apollo 11 ½

Deutschland, 2016, 6 Minuten. Regie: Olaf Held.


Ja, wir wissen von den Fotos. Wissenschaftler haben sie auf der Suche nach den amerikanischen Fahnen gemacht, die von den sechs bemannten Weltraummissionen auf dem Mond aufgestellt wurden. Die Aufnahmen zeigen, dass fünf der Fahnen noch an Ort und Stelle sind. Nur die Fahne von Apollo 11 scheint sich bewegt zu haben.

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PŘESNÝ ROZPIS INSTALACE NALEZNETE NA MÍSTĚ, KONTEJNER JE OTEVŘEN OD 10.00 DO 20.00


Audiovizuální instalace: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1.ročník, MgA, Ateliér Fotografie, FUD, UJEP

Audiovizuální instalace představuje tok časoprostoru a tok dat jako dva propojené fenomény, které spolu korespondují. Autorka vychází z konkrétního genia loci ústeckých zdymadel na řece Labi, kdy pro zprostředkování prožitku využívá dat pořízených na daném místě a používá je pro nové multimediální výstupy. Překladem pořízených dat tak vzniká paralelní časoprostor pouze zprostředkovaný jinou „řečí“.

Audiovisuelle Installation: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1. Jahrgang, MgA, Atelier Fotografie, Fakultät für Kunst- und Design der Universität Ústí

Die audiovisuelle Installation stellt den Fluss der Raumzeit als zwei gegenseitig verknüpfte Phänomene vor, die miteinander korrespondieren. Die Autorin geht vom konkreten Genius loci des Stauwehrs an der Elbe in Ústi aus, wobei sie zur Vermittlung des Erlebnisses an Ort und Stelle gesammelte Daten nutzt und diese für neue multimediale Outputs verwendet. Durch Übersetzung der neu erfassten Daten entsteht so eine parallele Raumzeit, die nur durch eine andere „Sprache“ vermittelt wird.

14.00

Lodní kontejner u vody

Výstava: Botanicum – Rostliny jsou všude

VÝSTAVA OTEVŘENA OD 14.00 DO 20.00

To nejlepší z české ilustrátorské scény v jednom ELBE DOCK kontejneru a site-specific instalace na téma Botanicum. Rostliny jsou všude. Porozumět rostlinné diverzitě je klíčové, pokud chceme na Zemi zachovat všechny formy života, včetně nás samotných. Rostliny vytvářejí a regulují vzduch, který dýcháme, poskytují nám potravu, léky, látky, ze kterých si šijeme oblečení, a materiál, z něhož stavíme domy. Jaká je místní rostlinná diverzita a rozmanitost, kterou kolem sebe můžeme dnes pozorovat?

V pátek 18. května v 17-20 hodin zde proběhne speciální program pro všechny, kteří chtějí ochutnat jedlé plevele a květy. Čeká nás zážitková vycházka za jedlými rostlinami a workshop s ilustrátory. Piknik v trávě a u řeky Labe!

Schiffscontainer ELBE DOCK

Ausstellung: Botanicum – Pflanzen gibt es überall

Das Beste von der tschechischen Illustratorenszene in einem ELBE DOCK Container und eine Site Specific Installation zum Thema Botanicum. Pflanzen gibt es überall. Die Pflanzenvielfalt zu verstehen ist entscheidend, wenn wir auf der Erde alle Lebensformen erhalten wollen, einschließlich uns selbst. Pflanzen erzeugen und regeln die Luft, die wir atmen, geben uns Nahrung, Medikamente, Stoffe, aus denen wir Bekleidung nähen, und Werkstoffe, aus denen wir Häuser bauen. Wie steht es um die örtliche Pflanzendiversität und -vielfalt, die wir heute rings um uns beobachten können?

Am Freitag, den 18. Mai um 17-20 Uhr wird hier ein Spezialprogramm für alle gegeben, die essbare Unkräuter und Blüten probieren möchten. Es erwarten Sie ein Erlebnisspaziergang mit essbaren Pflanzen und ein Workshop mit den Illustratoren. Picknick im Gras an der Elbe!

20.30

Letní kino Forum

Německo, 2015, 80 minut. Režie: Marie Wilke.
Jak mladí policisté přicházejí o iluze? Na německé policejní akademii bývá ztráta ideálů bohužel velmi obvyklá. Není se co divit při každodenních potyčkách s pravicovými radikály či při péči o oběti domácího násilí.

Staatsdiener
Deutschland, 2015, 80 Minuten. Regie: Marie Wilke.
Wie verlieren jungen Polizisten ihre Illusionen? An einer deutschen Polizeischule ist der Verlust der Ideale leider sehr häufig. Kein Wunder bei den tagtäglichen Scharmützeln mit Rechtsradikalen oder bei der Betreuung von Opfern häuslicher Gewalt.

22.00

Hraničář

objekt klein a DJs
Kolektiv DJs kolem mladého drážďanského klubu “objekt klein a” spojuje i dlouhodobé přátelství. Ve svém klubu vytváří prostor pro rozličné žánry elektronické hudby.

ProZeccoDJs
Ženský DJský kolektiv ProZecco pochází z Drážďan. Vznikl v červnu roku 2016 z DJského workshopu, jehož se členky účastnily. DJky, které sdružuje, se věnují rozmanitým hudebním žánrům od post-punku přes bass či italo až po techno.

objekt klein a DJs
Das DJ-Team um den jungen Dresdner Klub “objekt klein a” verbindet auch eine langjährige Freundschaft. In seinem Klub schafft es Raum für unterschiedlichste Genres der elektronischen Musik.

ProZecco DJs
Das Frauen-DJ-Team ProZecco stammt aus Dresden. Es entstand im Juni 2016 aus einem DJ-Workshop, an dem die Mitglieder teilgenommen hatten. Die hier vereinten DJs widmen sich den vielfältigsten Musikrichtungen vom Post-Punk über Bass oder Italo Disco bis zum Techno.

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PROJEKCE PROBÍHAJÍ VE SMYČČCE OD 10.00 DO 20.00, PŘESNÝ ROZPIS BUDE UVEDEN U KONTEJNERU

Find Fix Finish

Německo, 2017, 19 minut. Režie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish se ponoří do příběhů tří amerických pilotů dronů, které odhalují tajné operační strategie praktikováne vládou USA.

Find Fix Finish

Deutschland, 2017, 19 Minuten. Regie: S. Cruiziat, B. Zhluktenko.


Find Fix Finish taucht in die Geschichten von drei US-Drohnenpiloten ein, die nüchtern militärische Routine beschreiben, aber auch über die Beziehung zu ihren Opfern berichten, die sie tage-, manchmal monatelang beobachten.

Imbiss

Německo, 2016, 13 minut. Režie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Dokumentární film Imbiss (Snack Bar) vypráví příběh řecké rodiny, která provozuje na řeckém ostrově Lesbos prosperující snack bar. Jejich nejlepšími zákazníky jsou uprchlíci z válkou zmítaných oblastí Blízkého východu.

Imbiss

Deutschland, 2016, 13 Minuten. Regie: C. Eder, J. Eisenschmidt.


Der Dokumentarfilm Imbiss erzählt von einer griechischen Familie, die auf der Insel Lesbos einen florierenden Kiosk betreibt. Ihre einzigen Kunden: gerade angekommene Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des mittleren Osten.

Brocken – ženská věznice v Hoheneck

Německo, 2016, 7 minut. Režie: Volker Schlecht. 


Prostřednictvím rozhovorů s bývalými vězenkyněmi přibližuje tento animovaný dokument nejznámější ženskou věznici ve východním Německu. Film o politickém uvěznění a nucené práci.

Kaputt – Brocken

Deutschland, 2016, 7 Minuten. Regie: Volker Schlecht.


Dieser animierter Dokumentarfilm zeichnet durch Interviews mit ehemaligen Häftlingen das berühmteste Frauengefängnis Ostdeutschlands. Ein Film über politische Gefangenschaft und Zwangsarbeit.

Pan a paní Müllerovi

Německo, 2016, 15 minut. Režie: Dominique Klein.


Müllerovi jsou spolu již 45 let. Ačkoli pan Müller je kvadruplegik, který přišel o schopnost mluvit a pohybovat se před téměř 18 lety, on a jeho žena neztratili nadšení pro společné rozmluvy. Pomocí mrknutí živě komunikují a dokazují, že opravdoví milenci vždy najdou společný jazyk.

Herr und Frau Műller

Deutschland, 2016, 15 Minuten. Regie: Dominique Klein.


Seit er vor 18 Jahren einen Schlaganfall mit der Folgediagnose Locked-in-Syndrom erlitt, kann Herr Müller nicht mehr sprechen. Nur noch ein Lid und einen Daumen kann er bewegen. Durch Augenzeichen führen er und seine Frau dennoch rege Unterhaltungen und beweisen, dass wahre Liebe immer eine gemeinsame Sprache findet.

Frankfurter str. 99 A

Německo, 2016, 5 minut. Režie: Evgenia Gostrer.


Výtvarně působivý animovaný dokument. Popelářův běžný den. A kočka, potulující se ulicemi města.  Setkání o polední přestávce.

Frankfurter str. 99 A

Deutschland, 2016, 5 Minuten. Regie: Evgenia Gostrer.


Ein Müllmann bei seiner Arbeit. Eine schwarze Katze. Eine Begegnung während der Mittagspause. Nach einer wahren Geschichte.

Apollo 11 ½

Německo, 2016, 6 minut. Režie: Olaf Held.


21. července 1969 se v některých částech USA objevily podivné jevy a mnoho Američanů se zbláznilo. Tento dokument se snaží zjistit, co se opravdu stalo.

Apollo 11 ½

Deutschland, 2016, 6 Minuten. Regie: Olaf Held.


Ja, wir wissen von den Fotos. Wissenschaftler haben sie auf der Suche nach den amerikanischen Fahnen gemacht, die von den sechs bemannten Weltraummissionen auf dem Mond aufgestellt wurden. Die Aufnahmen zeigen, dass fünf der Fahnen noch an Ort und Stelle sind. Nur die Fahne von Apollo 11 scheint sich bewegt zu haben.

10.00

Lodní kontejner u Hraničáře

PŘESNÝ ROZPIS INSTALACE NALEZNETE NA MÍSTĚ, KONTEJNER JE OTEVŘEN OD 10.00 DO 20.00


Audiovizuální instalace: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1.ročník, MgA, Ateliér Fotografie, FUD, UJEP

Audiovizuální instalace představuje tok časoprostoru a tok dat jako dva propojené fenomény, které spolu korespondují. Autorka vychází z konkrétního genia loci ústeckých zdymadel na řece Labi, kdy pro zprostředkování prožitku využívá dat pořízených na daném místě a používá je pro nové multimediální výstupy. Překladem pořízených dat tak vzniká paralelní časoprostor pouze zprostředkovaný jinou „řečí“.

Audiovisuelle Installation: FLOW (2018)
Ida Taušlová, 1. Jahrgang, MgA, Atelier Fotografie, Fakultät für Kunst- und Design der Universität Ústí

Die audiovisuelle Installation stellt den Fluss der Raumzeit als zwei gegenseitig verknüpfte Phänomene vor, die miteinander korrespondieren. Die Autorin geht vom konkreten Genius loci des Stauwehrs an der Elbe in Ústi aus, wobei sie zur Vermittlung des Erlebnisses an Ort und Stelle gesammelte Daten nutzt und diese für neue multimediale Outputs verwendet. Durch Übersetzung der neu erfassten Daten entsteht so eine parallele Raumzeit, die nur durch eine andere „Sprache“ vermittelt wird.

14.00

Lodní kontejner u vody

Výstava: Botanicum – Rostliny jsou všude

VÝSTAVA OTEVŘENA OD 14.00 DO 20.00

To nejlepší z české ilustrátorské scény v jednom ELBE DOCK kontejneru a site-specific instalace na téma Botanicum. Rostliny jsou všude. Porozumět rostlinné diverzitě je klíčové, pokud chceme na Zemi zachovat všechny formy života, včetně nás samotných. Rostliny vytvářejí a regulují vzduch, který dýcháme, poskytují nám potravu, léky, látky, ze kterých si šijeme oblečení, a materiál, z něhož stavíme domy. Jaká je místní rostlinná diverzita a rozmanitost, kterou kolem sebe můžeme dnes pozorovat?

V pátek 18. května v 17-20 hodin zde proběhne speciální program pro všechny, kteří chtějí ochutnat jedlé plevele a květy. Čeká nás zážitková vycházka za jedlými rostlinami a workshop s ilustrátory. Piknik v trávě a u řeky Labe!

Schiffscontainer ELBE DOCK

Ausstellung: Botanicum – Pflanzen gibt es überall

Das Beste von der tschechischen Illustratorenszene in einem ELBE DOCK Container und eine Site Specific Installation zum Thema Botanicum. Pflanzen gibt es überall. Die Pflanzenvielfalt zu verstehen ist entscheidend, wenn wir auf der Erde alle Lebensformen erhalten wollen, einschließlich uns selbst. Pflanzen erzeugen und regeln die Luft, die wir atmen, geben uns Nahrung, Medikamente, Stoffe, aus denen wir Bekleidung nähen, und Werkstoffe, aus denen wir Häuser bauen. Wie steht es um die örtliche Pflanzendiversität und -vielfalt, die wir heute rings um uns beobachten können?

Am Freitag, den 18. Mai um 17-20 Uhr wird hier ein Spezialprogramm für alle gegeben, die essbare Unkräuter und Blüten probieren möchten. Es erwarten Sie ein Erlebnisspaziergang mit essbaren Pflanzen und ein Workshop mit den Illustratoren. Picknick im Gras an der Elbe!